Všeobecné podmínky

Všeobecné a obchodní podmínky portálu Mimifotky.cz

Základní ustanovení

1. Provozovatelem portálu na internetových stránkách http://www.mimifotky.cz (dále jen „Mimifotky.cz“) je MOVIS, s.r.o., T.G.Masaryka 838/31, 360 01  Karlovy Vary, IČO: 29097177, DIČ: CZ29097177.

2. Každý uživatel je povinen se před použitím portálu Mimifotky.cz seznámit s těmito Všeobecnými a obchodními podmínkami použití (dále jen „Podmínky“), používáním portálu Mimifotky.cz pak projevuje souhlas s těmito Podmínkami a jejich jednotlivými ustanoveními a je povinen se jimi řídit.

Pravidla publikace fotografií

1. Maximální velikost vložené fotografie nesmí překročit 800 KB pro všechny uživatele.

2. Uživatel systému Mimifotky.cz smí na těchto stránkách zveřejňovat jenom své vlastní fotografie. Pokud uživatel poruší toto pravidlo, mohou mu být smazány všechny jeho fotografie, včetně zablokování přístupu k účtu.

3. Uživatel svým zveřejněním fotografie do systému Mimifotky.cz stvrzuje, že se stal držitelem všech autorských práv k těmto vloženým fotografiím, a zároveň také prohlašuje, že jménem osob, který jsou zveřejněné fotografii, je oprávněný vložit tuto fotografii na web Mimifotky.cz . Pokud dojde k porušení tohoto pravidla, je uživatel odpovědný za veškerou škodu, která tímto vznikne.

4. Na stránky Mimifotky.cz není dovoleno vkládat fotografie, které se řadí do kategorie aktů, dále fotografie nevkusné, urážlivé a hanlivé.

5. Na webové stránky Mimifotky.cz se nepovoluje nahrávat erotické a pornografické fotografie.

6. Do systému Mimifotky.cz se nesmí vkládat fotografie a texty, které jsou v rozporu s platnou legislativou.

7. Provozovatel webu Mimifotky.cz si vyhrazuje právo kteroukoliv vloženou fotografii bez předchozího upozornění a bez udání důvodu z galerie smazat. Dále pak si provozovatel stránek Mimifotky.cz vyhrazuje nárok vymazat účet libovolného uživatele.

8. Každý uživatel umístěním fotek na stránky Mimifotky.cz dává souhlas provozovateli webu umístit fotky na facebookové stránky Mimifotky.cz.

9. Provozovatel Mimifotky.cz si rovněž vyhrazuje právo jakkoliv změnit vložené texty a klíčová slova, která byla uživatelem uvedená k fotografii.

10. Každý uživatel může mít v systému Mimifotky.cz pouze jeden jediný účet. 

Pravidla přidávání příspěvků v diskusním fóru

1. Do diskusního fóra není dovoleno přidávat takové příspěvky, které jsou v rozporu s platným zněním zákona.

2. Do diskusního fóra rovněž není povoleno, aby se vkládaly nevkusné a urážlivé příspěvky (podrobněji viz. Kodex komentujícího).

3. Provozovatel systému Mimifotky.cz si také bezmezně vyhrazuje nárok na vymazání jakéhokoliv příspěvku vloženého do diskusního fóra, a to bez předchozího upozornění.

4. V případě opakovaného komentářového spamu budou vymazány nejen tyto nevhodné příspěvky se spamem, ale rovněž celý profil uživatele, který spam do komentářů napsal.

Pravidla pro publikování uživatelských článků

1. Autor nesmí (s výjimkou přiměřených citací) zveřejňovat takové texty, které sám nevytvořil.

2. Ve větším formátu (tj. ve formátu větším než náhledové fotografie v galerii) může uživatel v jeho článku nahrávat jenom ty fotografie, ke kterým vlastní autorská práva, nebo fotografie jejichž licence toto umožňuje.

3. Rovněž se nepovolují ani uživatelské články, které obsahují nějaké osobní útoky na ostatní uživatele.

4. Provozovatel systému Mimifotky.cz si vyhrazuje taktéž právo vymazávat bez upozornění jakýkoliv uživatelský článek.

Autorská práva

1. Všechen publikovaný a zveřejněný obsah, zdrojové kódy a data v databázích serveru Mimifotky.cz jsou chráněny autorským právem. Žádná část stránek Mimifotky.cz nesmí být kopírována nebo přetištěna bez předchozího písemného souhlasu provozovatele serveru, pokud není v takových pravidlech a podmínkách uvedeno jinak.

2. Provozovatel webu Mimifotky.cz si také vyhrazuje právo nahrávat fotografie publikované na webu Mimifotky.cz. Toto má čistě a pouze jen technické důvody (zrychlení načítání fotografií uživatelům a snížení zátěže serveru).

3. Všechna autorská práva fotografií uveřejněných ve fotogalerii na Mimifotky.cz vlastní jejich autoři. Jakékoliv jejich další šíření je možné pouze se souhlasem daného autora.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Potvrzením těchto podmínek udělujete provozovateli serveru Mimifotky.cz souhlas se zasíláním obchodních sdělení a to dle zákona č. 480/2004 (ze dne 7. 9. 2004).

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se tímto zavazuje v maximální dané míře chránit všechny osobní data registrovaných uživatelů před zneužitím dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a neposkytnout za žádných jiných okolností osobní data registrovaných uživatelů třetím subjektům.

Provozovatel webu si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, případně upravit pravidla podmínek.

 

Odběr novinek